LinkedIn

Związek Miast Polskich przywołuje ekspertyzę prawną przygotowaną przez naszą Kancelarię

Category News

Związek Miast Polskich w stanowisku w sprawie projektu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przywołuje ekspertyzę prawną przygotowaną przez naszą Kancelarię w sprawie ustawy „śmieciowej”.

Ekspertyza dotyczyła możliwości wprowadzenia wprost do polskiego porządku prawnego tzw. zamówienia „in-house”.

Treść stanowiska Związku Miast Polskich została opublikowana dnia 8 października 2014 r. i jest dostępna na stronie Związku.

Na stronie znajduje się także nasza opinia, której autorami byli: prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski, dr Jędrzej Bujny oraz mec. Michał Prętnicki.
Zobacz także: