LinkedIn

Zjazd Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów

Category News

W dniach 15-16 października 2015 r. w Rosnówku odbył się Zjazd Klubu Wójtów, Burmistrzów,  Prezydentów Miast i Starostów, który realizowany był przez Stowarzyszenie WOKISS.

W pierwszym dniu prelekcję na temat „Opodatkowania podatkiem od nieruchomości terenów Skarbu Państwa obciążonych prawem rzeczowym służebności” wygłosił Paweł Kaźmierczak - Partner, Lider Działu Prawa Podatkowego naszej Kancelarii.

W swojej wypowiedzi Paweł Kaźmierczak szczegółowo omówił: kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jaki jest obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia WOKiSS.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. portal PrawoDlaSamorządu.pl.

Zobacz także: