LinkedIn

prof. UAM dr hab.
Krystian Ziemski

1952-2023
prof. UAM dr hab.<br> Krystian Ziemski

Doświadczenie zawodowe

 • Założyciel Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k.
 • Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, w tym gospodarki wodno-ściekowej, w  szczególności zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Posiadał bogate doświadczenie w zakresie prawa budowlanego oraz zawierania i wykonania umów inwestycyjnych obejmujących wykonywanie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.
 • Reprezentował przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Posiadał bogate doświadczenie zarówno w zakresie bieżącej obsługi podmiotów prywatnych i publicznych.
 • Doradca licznych procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów, zarówno w zakresie budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego (szczególnie w zakresie prawa drogowego i samorządowego), jak i mieszkaniowego.
 • Przez wiele lat współpracował z licznymi organizacjami samorządowymi takimi jak np.: Związek Miast Polskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, przygotowując na rzecz tych podmiotów opinie prawne i ekspertyzy.
Działalność naukowa i wydawnicza
 • Swoim doświadczeniem dzielił się podczas konferencji naukowych, a także spotkań z przedstawicielami samorządów, branży komunalnej oraz przedsiębiorców.
 • Autor i współautor licznych publikacji naukowych (m.in. Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005), a także artykułów popularnonaukowych w prasie m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Czasopismo Naukowe Państwo i Prawo, Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Pismo Wodociągi i Kanalizacja, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, a także portale Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl.
More
Edukacja
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Praca doktorska pt. „Zasady ogólne prawa administracyjnego” nagrodzona przez Państwowy Instytut Prawa w prestiżowym konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie.
 • Uczestnik kursów prawa amerykańskiego w Leiden oraz w Salzburgu, stypendysta Fundacji H. Bölla w Niemczech.
 • Od 1993 r. prowadził kancelarię prawną Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.
More
Dodatkowe funkcje
 • Od  2003 r. Konsul Honorowy Królestwa Danii.
 • Od 2007 r. mediator wpisany na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie.
 • Od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wykładał prawo administracyjne i legislację w administracji na kierunkach prawo i administracja.
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Od 2010 r. arbiter wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • W latach 2012-2016 członek Zespołu eksperckiego ds. opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego, powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzją nr 8 z 10.10.2012 r. Prace Zespołu zwieńczył raport: Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. nauk. Z. Kmieciak, Warszawa 2016, którego ustalenia i propozycje wzięto w dużym stopniu pod uwagę, dokonując w 2017 r. głębokiej nowelizacji kodeksu.
More
Odznaczenia

Odznaczenia krajowe

 • Order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 16.12.2022 r.
 • Odznaka Honorowa za szczególne zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, 17.10.2022 r.

Odznaczenia zagraniczne

 • Order Kawalera Dannebroga pierwszego stopnia, Dania, 16.12.2022 r.
 • Order Kawalera Dannebroga drugiego stopnia, Dania, marzec, 2012 r.
More