LinkedIn

Michał Kostrzewa

Partner | radca prawny
Michał Kostrzewa
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 601 838 083
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalista z zakresu prawa podatkowego, w szczególności zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Praktyk zajmujący się problematyką realizacji zadań publicznych w kontekście skutków na gruncie podatkowym.
  • Doradza samorządom w zakresie rozliczeń VAT w projektach inwestycyjnych dotyczących zwłaszcza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach optymalnych sposobów realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym unijnych). Opracowuje ekspertyzy dotyczące opodatkowania zbycia nieruchomości, w szczególności w drodze aportu, sprzedaży lub zamiany. Reprezentuje samorządy w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniach w sprawie wydania interpretacji podatkowych.
  • Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i spotkania konsultacyjne dla skarbników oraz pracowników jednostek samorządu. Prelegent podczas ogólnopolskich konferencji o tematyce podatkowej organizowanych m.in. wydawcę Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich. Autor publikacji dotyczących rozliczeń podatkowych jednostek samorządu.
  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim.