LinkedIn

Maciej Łukaszyk

Starszy Konsultant | radca prawny
Maciej Łukaszyk
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 601 914 227
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalizuje się w prawie handlowym.
  • W codziennej praktyce doradza w zakresie umownego regulowania współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również w zakresie kształtowania przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z partnerami handlowymi i innymi podmiotami współpracującymi pod kątem optymalizacji lub bezpieczeństwa prawnego – w tym podatkowego – zawieranych transakcji. Z powodzeniem wspiera przedsiębiorców w zakresie transakcji nabywania lub zbywania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności nieruchomości i praw własności przemysłowej).
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach połączeń, przekształceń i podziałów spółek prawa handlowego m.in. w branży handlowej, budowlanej, poligraficznej i transportowej. Doradza w zakresie optymalizacji wypłat zysków spółek kapitałowych, wynagradzania kadr zarządzających oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządów.
  • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.