LinkedIn

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający | prawnik
Maciej Kiełbus
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 601 832 287
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Wspólnik w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.
  • Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego
  • Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom, spółkom komunalnym oraz innym podmiotom samorządowym w sprawach z zakresu ustrojowego prawa samorządowego, legislacji administracyjnej oraz gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi.
  • Współpracuje także z podmiotami prywatnymi w sprawach z zakresu prawa odpadowego.
  • Aktywny przedstawiciel ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych w procesach legislacyjnych związanych ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Działalność naukowa i wydawnicza
  • Uczestnik licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa samorządowego i odpadowego.
  • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa samorządowego, procedury administracyjnej, legislacji administracyjnej oraz gospodarki odpadami komunalnymi, współpracujący w tym zakresie m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.
  • Autor publikacji naukowych oraz w prasie branżowej (w tym Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” czy Przeglądzie Komunalnym) i codziennej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od lat publikuje w czasopiśmie Prawodlasamorządu.pl.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych m.in. przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (Administracja – Prawo, Zarządzanie i Organizacja), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami), Akademię Leona Koźmińskiego (Nowoczesny menedżer administracji publicznej).
More
Edukacja
  • Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim.
More
Dodatkowe funkcje

Od 2013 roku redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawodlasamorządu.pl.

Od 2020 roku członek Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

More
Nagrody i wyróżnienia

III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017”.

More