LinkedIn

Karolina Piekarska

Konsultant | radca prawny
Karolina Piekarska
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 618662628
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem kontraktów handlowych z uwzględnieniem instrumentów zabezpieczających ich należyte wykonanie. Wspiera przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w bieżącym doradztwie prawnym, rozwiązując problemy z szeroko rozumianego prawa zobowiązań oraz prawa nieruchomości. Z powodzeniem reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi.
  • Brała udział w negocjowaniu wielu kontraktów handlowych z branży budowlanej, handlowej oraz e-commerce. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek oraz w tworzeniu i wdrażaniu procesów regulujących ich funkcjonowanie. Prowadziła projekty związane z zakładaniem, przekształceniem oraz likwidacją przedsiębiorstw.
  • Autorka artykułów publikowanych na portalach branżowych oraz Ziemskibiznes.pl.
  • Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.