LinkedIn

Karolina Wilczyńska

Administracja | asystentka
Karolina Wilczyńska
Stanowisko: asystentka
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
  • Wspiera codzienną pracę prawników jako asystentka Działu Prawa Administracyjnego oraz Działu Prawa Zamówień Publicznych
  • Z Kancelarią związana od marca 2019 r.