LinkedIn

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Partner | radca prawny
Edyta Wielańczyk-Grzelak
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalistka z zakresu administracyjnoprawnych aspektów procesu inwestycyjnego (w tym prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego) oraz prawa ochrony środowiska.
  • Reprezentuje przedsiębiorców ale także jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Doradza w zakresie nabywania nieruchomości pod inwestycje, prowadzenia procesów inwestycyjnych zwłaszcza o charakterze mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym a także w zakresie przenoszenia na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych np. w związku z przekształceniami spółek oraz w sprawach o administracyjne kary pieniężne.
  • Swoim doświadczeniem dzieli się podczas konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego adresowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządowców. Autorka artykułów publikowanych w prasie m.in. Dziennik Gazeta Prawna, a także portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl. Współautorka monografii: Prawo budowlane. Najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 roku, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Gdańsk 2020.
  • Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.