LinkedIn

Dr Paweł Grzybowski

Starszy Konsultant | prawnik
Dr Paweł Grzybowski
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT.
  • W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego.
  • Swoim doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń dedykowanych pracownikom samorządowym. Jest autorem licznych wypowiedzi publikowanych w prasie branżowej oraz artykułów i monografii naukowych. W ramach pracy dydaktycznej przygotowuje studentów do egzaminów z prawa podatkowego oraz podstaw podatków.
  • Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia podyplomowe w zakresie Podatków i Skarbowości) oraz Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Pracuje w języku polskim oraz angielskim.