LinkedIn

Dariusz Wegner

Starszy Asystent | aplikant radcowski
Dariusz Wegner
Tytuł zawodowy: aplikant radcowski
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28

Doświadczenie zawodowe

  • Prawnik zajmujący się prawem handlowym oraz cywilnym, w szczególności sprawami gospodarczymi i obsługą korporacyjną spółek.
  • Uczestniczy w obsłudze przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Bierze udział w w procesach tworzenia, podziału, przekształcenia czy likwidacji różnych typów spółek.
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.