LinkedIn

Dagmara Czajka

Konsultant | radca prawny
Dagmara Czajka
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 618662628
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Obsługuje przedsiębiorców i samorządy w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego oraz uregulowań związanych z realizacją przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń lub pozwoleń uprawniających do gospodarowania odpadami, administracyjnych kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska, jak również w sprawach środowiskowych. Reprezentuje przedsiębiorców w trakcie kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska.
  • Doradza przedsiębiorcom i samorządom w sprawach dotyczących zagadnień prawa ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, a także dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Opiniuje zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami oraz prawa ochrony środowiska.
  • Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego, jak również administracyjnych kar pieniężnych.
  • Radczyni prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w języku polskim i angielskim.