LinkedIn

Borys Bojda

Starszy Asystent | aplikant radcowski
Borys Bojda
Tytuł zawodowy: aplikant radcowski
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym, w szczególności zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. w tym zwłaszcza gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji publicznej, pracując w szczególności w Inspekcji Ochrony Środowiska, a także w poznańskich kancelariach prawnych.
  • Uczestniczy w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz związanych z nimi postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.
    .