LinkedIn

Anna Gad

Starszy Konsultant | radca prawny
Anna Gad
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski, Rosyjski
Telefon: 61 866 26 28
Profil na LinkedIn: LinkedIn

Doświadczenie zawodowe

  • Zajmuje się doradztwem prawnym podmiotom gospodarczym, bankom, jednostkom  samorządu terytorialnego oraz  spółkom komunalnym w zakresie ich bieżącej działalności. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, a także prawa pracy i własności intelektualnej.
  • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych w tym dwujęzycznych, w języku angielskim. Sporządza  analizy i opinie prawne. Wspiera klientów przy realizacji procesu inwestycyjnego, doradzając  inwestorom, a także wykonawcom i podwykonawcom. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze deweloperów. Uczestniczy w projektach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości w tym nieruchomości rolnych. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, a także kwestiami praw autorskich i własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, a także prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także w postępowaniach mediacyjnych. W codziennej pracy doradza klientom jak zgodnie z prawem, skutecznie i etycznie prowadzić biznes. Interesuje się również problematyką compliance. Uzyskała certyfikat ACO – Approved Compliance Officer.
  • Prowadzi szkolenia i webinary  m.in. z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy. Autorka artykułów publikowanych w dziennikach: Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, a także na portalach Money.pl, Bankier.pl oraz w pismach specjalistycznych: Gazeta Samorządu i Administracji, Pracownik Samorządowy. Ukończyła  szkolenie  z zakresu mediacji, realizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zgodnością, AML oraz procedur zgłaszania nieprawidłowości.
  • Radczyni prawna. Odbywała aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim z oceną bardzo dobrą. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji – Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe „Compliance w organizacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stale poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach. Pracuje w języku polskim i angielskim.