LinkedIn

Adrianna Adamczyk

Konsultant | radca prawny
Adrianna Adamczyk
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 618662628

Doświadczenie zawodowe

  • Prawniczka rozwijająca swoje zainteresowania i doświadczenie w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu umów o roboty budowlane. Swoje zawodowe zainteresowania koncentruje także wokół prawa spółek handlowych, zwłaszcza problematyki ochrony wierzycieli spółek kapitałowych.
  • Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem doradztwa korporacyjnego, opiniowaniu umów, wspiera pracę prawników w zakresie prawa gospodarczego, obrotu nieruchomościami oraz sporów sądowych. Zdobywa doświadczenie także w obsłudze podmiotów sektora publicznego oraz podmiotów zagranicznych.
  • Angażuje się w przygotowanie szkoleń dedykowanych przede wszystkim przedsiębiorcom. Współautorka artykułów publikowanych na portalach Prawodlasamorządu.pl oraz Ziemskibiznes.pl.
  • Aplikantka radcowska III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów licencjackich na kierunku Prawo europejskie. Pracuje w języku polskim i angielskim.