LinkedIn

Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego – prawne i finansowe aspekty działań. Rola regionalnych agencji energetycznych.

Category News

Tematyka seminarium dotyczyła m.in. wydatków samorządów na zakup energii elektrycznej.

W pierwszej części spotkania uczestnicy spotkania zapoznali się z rolą i ofertą działania agencji energetycznych.

Druga część spotkania została poświęcona prawnym aspektom działalności podmiotów komunalnych w zakresie zarządzenia energią.

Referat na temat zbiorowych zakupów energii elektrycznej wygłosił mec. Piotr Kołodziejczak - Partner naszej Kancelarii na co dzień zajmujący się tematyką prawa cywilnego oraz zamówień publicznych.

Drugi z referatów wygłosił dr Jędrzej Bujny analizując kwestię obowiązku oświetlenia ulic oraz projektowanych regulacji w zakresie korytarzy przesyłowych.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. Partnerem merytorycznym seminarium była nasza Kancelaria.

Zobacz także: