LinkedIn

Zarządzanie drogami za pomocą spółki komunalnej. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

W obrocie gospodarczym występuje znaczna ilość spółek z kapitałem samorządowym, nazywanych powszechnie spółkami komunalnymi. Funkcjonują one w różnych sferach gospodarki komunalnej, chociażby zajmując się utrzymaniem zieleni miejskiej, zagospodarowaniem odpadów czy remontami. W świetle dorobku orzeczniczego pojawia się wątpliwość, w jakim zakresie spółki te mogą być wykorzystane w przestrzeni zarządzania drogami publicznymi.

Problemem tym zajął się Konrad Różowicz w artykule "Zarządzanie drogami za pomocą spółki komunalnej" w czasopiśmie Drogi Powiatowe i Gminne.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: