LinkedIn

ZAPOWIEDŹ: Udział p. M. Kiełbusa w I Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami w Gdańsku-Sobieszewie

Category News

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gdańsku-Sobieszewie. Organizatorem wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody.

Celem Forum jest przedstawienie kwestii związanych z gospodarką odpadami w obszarze gmin, in-house w gminach, ogólnopolskim systemem segregacji, poziomami odzysku surowców oraz idea circular economy.

Wśród prelegentów znajdzię się również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który wystąpi w panelu dyskusyjnym: "IN-HOUSE w Gminach" z tematem pt: "Zastosowanie trybu in-house w gminnej gospodarce odpadami".

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.gfw.pl/szkolenia/i-samorzadowe-forum-odpadowe/

 

Zobacz także: