LinkedIn

ZAPOWIEDŹ: Seminarium nt.przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Category News

Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners Sp.k. wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski zapraszają na szkolenie - "Przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe", które odbędzie się dnia 8 stycznia 2019 r. w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Prelegentem będzie radca prawny Wojciech Gwóźdź — prawnik z Działu Prawa Administracyjnego, który przedstawi wybrane kwestie nadchodzących zmian w użytkowaniu wieczystym, wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r.

Więcej informacji już wkrótce na stronie: http://www.sgipw.wlkp.pl/

Zobacz także: