LinkedIn

Zapomniany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł Macieja Kiełbusa

Category Publikacje

Obecna sytuacja w branży wodociągowo-kanalizacyjnej związana z polityką taryfową organu regulacyjnego oraz pojawiające się inicjatywy legislacyjne dotyczące zmian w tym zakresie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków skłaniają do przypomnienia niezwykle istotnej inicjatywy zmierzającej do zakwestionowania zgodności z Konstytucją RP obecnego modelu taryfowego.

O tym w "Wodociągach Polskich" pisze Maciej Kiełbus.

Maciej Kiełbus
Maciej Kiełbus
Partner Zarządzający | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 601 832 287
Profil na LinkedIn: LinkedIn
Zobacz także: