LinkedIn

Zamówieniowe oblicze systemu kaucyjnego. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

System kaucyjny, przynajmniej w warstwie regulacyjnej, przybrał realne kształty. Światło dzienne ujrzała Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r. poz. 1852).

Oddziaływanie wskazanego aktu normatywnego na krajowy system odpadowy rozpocznie się od 2025 r. Należy spodziewać się, że rzeczywisty wpływ systemu kaucyjnego na lokalne systemy gospodarek odpadami będzie stopniowy i ewolucyjny.

O tym w Przeglądzie Komunalnym pisze Konrad Różowicz.

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: