LinkedIn

Zakaz konkurencji w odniesieniu do pracowników samorządowych

Category News

"Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej nie ciąży na pracowniku z mocy samej ustawy, chyba że wynika z przepisów szczególnych dotyczących niektórych kategorii podmiotów gospodarczych, np. przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego czy spółdzielni. W obecnym stanie prawnym kodeks pracy nie przewiduje wyrażonego wprost zakazu prowadzenia takiej działalności przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
Jakkolwiek prowadzenie jej względem własnego pracodawcy może być postrzegane jako naruszenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. [...]
"

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY MAJ 2014

Zobacz także: