LinkedIn

Zabezpieczenie interesów niemajątkowych w umowie. Artykuł mec. Krzysztofa Drapińskiego

Category Publikacje

Polecamy Waszej uwadze artykuł mec. Krzysztofa Drapińskiego opublikowany w Monitorze Zamówień Publicznych.

"Zamówienia publiczne bardzo często mają na celu bezpośrednie lub pośrednie zaspokojenie potrzeb określonej wspólnoty. Szczególnie uwydatnia się to przy działalności jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji niejednokrotnie interes zamawiającego, działającego na rzecz określonej zbiorowości, ma charakter niemajątkowy, który trudno zabezpieczyć, opierając się na przepisach krajowego prawa prywatnego. Instytucją, która pozwala przezwyciężyć te trudności, jest kara umowna".

Krzysztof Drapiński
Krzysztof Drapiński
Starszy Konsultant | radca prawny
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: