LinkedIn

Za nami kolejny uniwersytecki weekend!

Category Z życia kancelarii

Za nami kolejny uniwersytecki weekend!

W sobotę Prof. UAM dr hab. Krystian Marek Ziemski poprowadził konwersatoria z przedmiotu "Organizacje pozarządowe" na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Natomiast mec. Joanna Kostrzewska oraz mec. Edyta Wielańczyk-Grzelak wygłosiły prelekcję pt. "Kontrole i kary w gospodarce odpadami" na studiach podyplomowych "Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na tej samej uczelni w niedzielę Maciej Kiełbus oraz Konrad Różowicz podzielili się ze studentami wiedzą na temat zarządzania odpadami w gminie.

Lubimy dzielić się wiedzą!

#studia #wykłady #SGGW #UAM #nieziemscyprawnicy

Zobacz także: