LinkedIn

XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy

Category News

20 marca 2014 r. w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu odbył się XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Patronem wspierającym Konkurs była nasza Kancelaria.

Zadaniem uczestników Konkursu było wygłoszenie uprzednio przygotowanej dziesięciominutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem I Instancji lub przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zakres tematyczny Konkursu obejmował prawo cywilne, karne i administracyjne.

Pierwsze miejsce zajęła pani Katarzyna Adaszak, której mec. Piotr Kołodziejczak – Partner, Lider Działu Prawa Cywilnego wręczył nagrodę od Kancelarii.

Pani Katarzynie serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: