LinkedIn

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP

Category News

W dniach 15-16 października 2013 r. w Serocku odbył się XIV Kongres Gmin Wiejskich RP zorganizowany przez Związek Gmin Wiejskich RP.

Ideą przewodnią tegorocznego Kongresu był temat: „Jaki rozwój obszarów wiejskich po 2014 r.?

Pierwszego dnia odbyły się debaty związane z bieżącymi problemami gmin, tj.: wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawami oświatowymi, rozwojem inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii; koncepcjami i działaniami wspierającymi finansowanie i realizację gminnych zadań.

Uczestnikiem debaty o wdrożeniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach był Maciej Kiełbus - Lider Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii. Wśród uczestników panelu znaleźli się także Pan Paweł Sosnowski z Ministerstwa Środowiska oraz Pan Leszek Świętalski - członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Pomimo upływu ponad trzech miesięcy od uruchomienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi debata cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Jej wynikiem było przyjęcie stanowiska w sprawie postulowanych kierunków nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobacz także: