LinkedIn

XIII Konferencja Gospodarka Wodno-Ściekowa we Wrocławiu

Category News

W dniach 4-5 marca 2015 r. już po raz XIII odbyła się KonferencjaGospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10 000 RLM”, która tak jak wcześniejsze spotkania związana była z aktualnymi problemami rozwoju systemów kanalizacyjnych w małych aglomeracjach, miastach i miejscowościach wiejskich.

W sesji I zatytułowanej „Gospodarka Wodno-Ściekowa na obszarach poniżej 10000 RLM – rzeczywistość i perspektywy” dr Jędrzej Bujny – Partner, radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego i Handlowego naszej Kancelariiprzedstawił referat pt.: „Nowelizacja prawa wodnego – szereg nowych przepisów dotyczących gmin. Rola gminy wiodącej jako koordynatora aglomeracji.

Pod koniec pierwszej sesji została zorganizowana sesja networkingowa w formie szybkich, moderowanych spotkań jeden na jeden.

Zobacz także: