LinkedIn

XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Category News

W dniach 9-10 października 2013 r. w Hotel Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się konferencja - XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Podczas tegorocznego Forum wykłady i dyskusje panelowe dotyczyły próby oceny efektywności ekonomiczno – finansowej wdrażanego systemu gospodarki odpadami po pierwszych miesiącach jego funkcjonowania, relacji pomiędzy biznesem a samorządem i najważniejszym problemom pojawiającym się na linii między nimi oraz popularnej idei „Inteligentny samorząd”.

Pierwszego dnia Forum uczestnikami debaty Biznes i samorząd był mec. Michał Prętnicki - radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego naszej Kancelarii. Michał omówił pozacenowe kryteria oceny ofert w przygotowaniu zamówień publicznych. Obok Michała w panelu uczestniczyli m.in.: Marian Ochociński - Skarbnik Miasta Nieszawa, Izabela Brywczyńska - p.o. Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, Piotr Krzysztof Głowski - Prezydent Miasta Piły.

Debatę prowadził Maciej Kiełbus - Lider Działu Prawa Administracyjnego.

W tym samym czasie w debacie Kongres skarbników polskich miast - Gospodarka Odpadami”, uczestniczył dr Jędrzej Bujny. Wystąpienie Jędrzeja koncentrowało się na problemach, wnioskach i doświadczeniach przy wdrażaniu rewolucji śmieciowej. Obok Jędrzeja w panelu uczestniczył m.in. Mariusz Szczubiał – Skarbnik Miasta Grudziądza. 

Zobacz także: