LinkedIn

XI KONGRES MIAST POLSKICH

Category News

                                                                   W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Krakowie odbył się XI Kongres Miast Polskich, którego hasłem był temat „Polityka miejska - perspektywa polska i unijna” zorganizowany przez Związek Miast Polskich.

Ideą przewodnią tegorocznego Kongresu był temat dotyczący polityki miejskiej w perspektywie prac podjętych w tym zakresie w Polsce oraz w kontekście nowego okresu programowania w Unii Europejskiej.

Gośćmi drugiego dnia Kongresu byli prawnicy naszej Kancelarii Prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski  oraz Maciej Kiełbus.

Kongres był okazją do uroczystego wręczenia Minister Rozwoju Regionalnego projektu ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jednocześnie uczestnicy Kongresu jednogłośnie przyjęli wniosek skierowany do Rady Ministrów w sprawie powołania komisji kodyfikacyjnej ds. prawa samorządowego. Wniosek ten nawiązuje do wrześniowego wystąpienia prof. Krystiana Ziemskiego podczas wspólnego posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (TUTAJ) podczas, w którym wskazano na potrzebę powołania tego typu Komisji.

Inicjatywa w tym zakresie została także przedstawiona w artykułach prof. K. Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa w Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA "O potrzebie powołania Komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego" oraz w Rzeczpospolitej "Ważne reformy, specjalne podejście".

Zainteresowanie przedmiotową koncepcją wyraziły także inne organizacje samorządowe, w tym uczestnicy ostatniego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym uczestniczył Maciej Kiełbus.

Zobacz także: