LinkedIn

Wypowiedzi M. Kiełbusa w artykułach „Przedsiębiorca zapłaci dwa razy za wywóz śmieci” oraz „Mokre czy suche, czyli co robić z odpadami” w Rzeczpospolitej

Category Publikacje

Pierwsza wypowiedź Macieja dotyczy umów, jakie powinien podpisać przedsiębiorca z firmą wywożącą odpady. Po 1 lipca przedsiębiorca za wywóz śmieci zapłaci dwa razy, zarówno za odpady domowe, jak i za odpady z działalności gospodarczej.

Druga wypowiedź Macieja dotyczy nieprecyzyjnej interpretacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie klasyfikacji odpadów z podziałem na odpady suche i mokre.

Zobacz także: