LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji nr 7/2021

Category Publikacje

Gminy są zobowiązane do osiągniecia wymaganych poziomów recyklingu śmieci, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie na wysypiskach oraz do ograniczenia całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Więcej na ten temat w wypowiedzi Pana Macieja Kiełbusa opublikowanej na łamach Gazety Samorządu i Administracji nr 7/2021. 

Zobacz także: