LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 19 stycznia 2022 r.

Category Publikacje

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych może od nowego roku wydawać w uzgodnieniu z resortem finansów wytyczne dotyczące stosowania przepisów o finansach publicznych. Dziś opinie poszczególnych izb są często rozbieżne, więc byłoby to dla JST bez wątpienia przydatne.

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: