LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Gazecie Prawnej

Category Publikacje

"W czasie epidemii JST bardzo często decydują się na zdalne posiedzenia rady. Ale czy w ten sposób można zdymisjonować przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, skoro głosowanie zawsze musi być przeprowadzone z zachowaniem tajności? Eksperci są podzieleni – niektórzy uważają, że jest to możliwe na podstawie art. 15zzx specustawy o COVID-19, inni dopuszczają takie rozwiązanie pod warunkiem połączenia sesji online z obiegowym oddaniem głosów przez radnych, co miało już miejsce w Milanówku. Są jednak prawnicy, którzy twierdzą, że gwarancją odwołania przewodniczącego zgodnie z prawem jest tylko posiedzenie tradycyjne."

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa jest dostępna w linku

Zobacz także: