LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Gazecie Prawnej

Category Publikacje
Gminy policzą poziomy odzysku od czterech frakcji, a nie od masy wszystkich zebranych odpadów. W innym wypadku straty budżetów gminnych z tytułu nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska kar w skali całego kraju mogłyby wynieść ok. 900 mln zł.
 
Artykuł wraz z wypowiedzią Pana Macieja Kiełbusa dostępny jest tutaj
Zobacz także: