LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Teraz Środowisko.

Category Publikacje
Przyjmowane przez samorządy metody ustalania stawki za odbiór odpadów budzą zastrzeżenia RPO. Z tego też względu Rzecznik wystąpił o zmianę przepisów sposobów ustalania gminnych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami.
 
Zobacz także: