LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na portalu Teraz Środowisko

Category Publikacje

Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, rząd na dzisiejszym posiedzeniu (15 czerwca br.) zająć ma się m.in. projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD163).

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa dostępna jest na portalu Teraz Środowisko.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: