LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

Category Publikacje

"Jeśli radni sądzili, że wejście w życie przepisów legalizujących obrady online definitywnie kończy zamieszanie wokół organizacji pracy tych organów, to byli w błędzie. Bez nowelizacji statutu gminy przyjęte podczas e-sesji uchwały mogą być narażone na zarzut nielegalności. Otwartą kwestią pozostaje, czy odbywające się zdalnie obrady realizują zapisane w Konstytucji prawo obywateli do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów JST."

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa dostępna TUTAJ!

 
 
Zobacz także: