LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na portalu Interia Biznes

Category Publikacje

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i obniżyć koszty samorządów w tym obszarze.

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa dostępna jest na portalu Interia Biznes.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: