LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus na Portalu Teraz Środowisko

Category Publikacje

"W systemie gospodarki odpadami szykują się duże zmiany. Od wstępnych założeń ROP, poprzez zarys programu „Czystość Plus” dochodzimy do pierwszych konkretyzacji legislacyjnych. Powrót do starego systemu liczenia poziomów recyklingu w priorytecie."

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa na Portalu Teraz Środowisko dostępna tutaj.

Zobacz także: