LinkedIn

Wypowiedź M. Kiełbusa w artykule „Spór o nadzór nad opłatami za śmieci” w Rzeczpospolitej

Category Publikacje

Wypowiedź Macieja dotyczy kwestii związanych z kontrolą sprawowaną przez wojewodę nad uchwałami gminy dotyczącymi stawek za odbiór odpadów na ich terenie oraz kwestii dotyczących właściwych regionalnych izb obrachunkowych do badania legalności uchwał we wspomnianej ustawie. 

 

Zobacz także: