LinkedIn

Wypowiedź M. Kiełbusa w artykule „Gospodarka odpadami w ręce gmin” w Rzeczpospolitej

Category Publikacje
Dotyczy ona kwestii zlecania przez Samorządy spółkom komunalnym usługi odbioru odpadów.
Zobacz także: