LinkedIn

WYPOWIEDŹ: M. Kiełbus w artykule: „Rząd chce ograniczyć role samorządowców” w Dzienniku Gazeta Prawna

Category Publikacje

W wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z dnia 14-16 września 2018 r. w artykule pt„Rząd chce ograniczyć role samorządowców” można zapoznać się z wypowiedzią Macieja Kiełbusa, Partnera — specjalisty w zakresie prawa administracyjnego w naszej Kancelarii.

Wypowiedź dotyczy oceny projektu ustawy nowelizującej o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kontekście rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: