LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Konrad Różowicz w Gazecie Prawnej z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Category Publikacje

Wprowadzone w 2021 r. regulacje ustawy czystościowej pozwalają na dopłacanie przez gminy do kosztów funkcjonowania lokalnych systemów odpadowych. Decyzja w tym zakresie została pozostawiona organowi uchwałodawczemu. Praktyka Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, że bodziec do podjęcia takiej decyzji chcą dać radzie gminy również odwołujący – wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego na usługi odpadowe.

Opinia Pana Konrada Różowicza na ten temat dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: