LinkedIn

WYPOWIEDŹ: Kinga Grzelak w artykule na Portalu Samorządowym

Category Publikacje

"Trwają prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ma ona zapewnić organizacjom pozarządowym lepszy dostęp do informacji o inwestycjach, a sądom podstawę do wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach."

Artykuł dostępny TUTAJ!

#ochronaśrodowiska #środowiskoweuwarunkowania #KingaGrzelak

 

 

 

Zobacz także: