LinkedIn

„Wymiar i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należności publicznoprawnej”

Category News

23 stycznia 2014 r. w Domu Kultury w Świebodzinie odbyło się seminarium poświęcone tematowi: „Wymiar i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należności publicznoprawnej” organizowane przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego wraz z naszą Kancelarią.

Ekspertami prowadzącymi spotkanie był Paweł Kaźmierczak – doradca podatkowy kierujący Działem Prawa Podatkowego Kancelarii, Partner oraz Maciej Kiełbus – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego, którzy omówili:

  • optymalizacje gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszego orzecznictwa;
  • ustawowe formy określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości w przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty, bądź konieczności aktualizacji podstawy opłaty;
  • instytucje prawne przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa umożliwiające organowi podatkowemu weryfikację treści złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji w sprawie opłaty poza postępowaniem podatkowym;
  • formy określenia przez organ podatkowy właścicielowi nieruchomości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rodzaje zakreślonych ustawowo postępowań organu podatkowego wobec właściciela nieruchomości, który nie określił opłaty w deklaracji bądź nie uiścił jej w całości bądź w części;
  • możliwe czynności wierzycielskie organu podatkowego przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa w ramach instytucji czynności sprawdzających oraz w przepisach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • egzekucje zaległości w opłacie.

 

Zobacz także: