LinkedIn

Wyłączenie drogi z użytkowania. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

Pomimo że w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (u.d.p.) wprost wskazano na możliwość wyłączenia drogi z użytkowania, to nie zdefiniowano ani istoty tego procesu, ani nie skonkretyzowano sytuacji, w których można podjąć taką decyzję. Powyższe generuje wątpliwości praktyczne, które niejednokrotnie znajdują swój finał na salach rozpraw sądów administracyjnych.

W swoim artykule w czasopiśmie "Drogi Powiatowe i Gminne" Konrad Różowicz porusza następujące kwestie:

  • co oznacza wyłączenie drogi z użytkowania,
  • jakie organy upoważnione są do wyłączenia drogi z użytkowania,
  • w jakich okolicznościach dopuszczalne jest wyłączenie drogi z użytkowania.
Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: