LinkedIn

WYKŁADY NA TEMAT USTROJU I KONSTYTUCYJNYCH PODSTAW JST

Category News
I i II wykład na temat „Konstytucyjnych podstawy działania jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Ustrój jednostek samorządu terytorialnego w Polsce” poprowadził Lider działu Prawa Administracyjnego w Dr Krystian Ziemski & Partners- Maciej Kiełbus.Akademia Liderów Samorządowuych to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu). Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.
Zobacz także: