LinkedIn

WYKŁADY MACIEJA KIEŁBUSA W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Category Z życia kancelarii

Wykład ten był jednym z elementów profilowanych studiów podyplomowych Akademia Liderów Samorządowych, przeznaczonych dla sekretarzy oraz skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie wyższej kadry urzędników samorządowych do sprawnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Tematyka studiów obejmuje m.in. zagadnienia: kreowania wizerunku urzędów, zarządzania finansami publicznymi, współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, zarządzania zasobami ludzkimi, usług świadczonych przez JST oraz stanowienia aktów prawa miejscowego.

Zobacz także: