LinkedIn

Wygrana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi dotyczącej zwrotu dofinansowania

Category Sukcesy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę Klienta Kancelarii dotyczącą zwrotu dofinansowania w kwocie ponad 3.600.000 zł, powiększonej o odsetki.

Zaskarżoną decyzją zarzucono Klientowi, iż dokonał on nieuprawnionego, sztucznego podziału zamówienia w celu uniknięcia:

  • łącznego szacowania wartości zamówień, oraz w konsekwencji
  • stosowania przepisów dot. zamówień powyżej tzw. progów unijnych.

W skardze Kancelaria zakwestionowała ww. ustalenia oraz podniosła zarzuty dot. m.in. nieuprawnionego przyjęcia, iż Klient działał w zamiarze kierunkowym (czego wymagają przepisy Prawa zamówień publicznych) oraz nierozstrzygnięcia wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony postępowania.

W swoim wyroku WSA podzielił argumentację Kancelarii wskazując, że w sprawie nie doszło do naruszenia wskazanych przez Organ przepisów, działanie Klienta nie naruszało Prawa zamówień publicznych, a wszelkie wątpliwości co do treści normy prawnej powinny być rozstrzygane na korzyść strony postępowania - w konsekwencji nie doszło do jakiejkolwiek nieprawidłowości uzasadniającej zwrot dofinansowania.

Klient był reprezentowany przed WSA przez r.pr. Krzysztofa Drapińskiego, który przygotował także skargę na zaskarżoną decyzję, przy wsparciu Konrada Różowicza, Szefa Działu Zamówień Publicznych oraz wspólnika Kancelarii.

Za wsparcie w postępowaniu sądowoadministracyjnym r. pr. Krzysztof Drapiński dziękuje Pani Mec. Dagmarze Czajce.

Zobacz także: