LinkedIn

Wygrana przed Sądem Zamówień Publicznych w sprawie in-house

Category Sukcesy
Sąd Zamówień Publicznych w całości przychylił się do bezpodstawności stanowiska KIO kwestionującego możliwość wykorzystywania porozumień międzygminnych jako formy współdziałania gmin przy realizacji usługi zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
Sąd w wyroku przyznał rację Skarżącemu, że art. 6d ust. 1 u.c.p.g. nie uchyla możliwości zawierania porozumień międzygminnych w ww. zakresie, a oceny tej nie zmienia realizacja zadania przez gminę przejmującą zadanie, w formule administracyjnego in-house. Wyrok potwierdza swobodę samorządu w realizacji zadań w innych formach niż udzielanie zamówień publicznych, które to jako alternatywne nie powinny być automatycznie i aprioryczne uznawane za obejście prawa.
 
Gminę w postępowaniu przed Sądem Zamówień Publicznych reprezentowali Prof. dr hab. Krystian Ziemski oraz mec. Krzysztof Drapiński. Projekt od początku koordynowali Konrad Różowicz i Maciej Kiełbus.
Zobacz także: